Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Biřmování je vždy významnou událostí v životě naší farnosti, letos o to víc, protože připadlo na oktáv oslavy výročí posvěcení naší baziliky a zároveň den po beatifikaci Čtrnácti pražských mučedníků. Pro sedm biřmovanců naší farnosti (Hana Frýdlová, Cecilie Hornofová, Michal Špaňár, Pavel Dušek, Boris Šalák, Tomáš Vaněk, Karel… Celý příspěvek
Letošní posvícení se neslo v duchu evangelizace. Večerní bohoslužby v naší bazilice v sobotu a neděli skýtají příležitost úkrytu před hlukem kolotočů vně klášterního areálu. Na účasti bylo znát, že „se něco děje“ jednak kolem kláštera, ale v danou hodinu i v bazilice. Průběh bohoslužby do jisté… Celý příspěvek
V předvečer svatého Václava jsme se v rámci vigilie pomodlili za národ. Je obvyklé žehrat na poměry v naší zemi, ale co může křesťan udělat vždy a za každých okolností je modlitba. Uvědomili jsme si, že všechno stvořené se vrací k svému počátku. Síla víry láme… Celý příspěvek
V den, kdy se celá církev v naší zemi chystá na oslavu našich slovanských věrozvěstů, si v Čechách připomínáme památku sv. Prokopa, opata. V našem břevnovském společenství tento den slavíme jako svátek (viz život sv. Prokopa). Letos poprvé jsme díky pozvání kolegiální kapituly u Všech svatých na Hradčanech, směli… Celý příspěvek
V neděli 10. června jsme prožili v letošním roce poslední mši svatou zaměřenou na děti. Na základě biblických textů jsme si s dětmi chtěli uvědomit, kde v našem životě stojí dobro a zlo, kdo je pro nás Bůh a naši rodiče. Děti přinesly s dary chleba… Celý příspěvek
Letos podruhé jsme otevřeli naši baziliku při mezinárodní akci Noc kostelů. Pro návštěvníky byl připraven program od 18.00 do 24.00. Od 19.00 do 21.00 i pro děti ve farních prostorách, kde se mohly zúčastnit her se světlem. Ostatní příchozí se mohli zažít mši svatou, vyslechnout si duchovní slovo,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha