Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. Čtvrtek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Pátek: památka sv. Pia X. papeže. Sobota: Památka Panny Marie Královny. V pondělí 24. srpna 2020 při mši svaté v 18.00 vzpomeneme výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska a poděkujeme za laické katolické sdružení Opus bonum, kterého se stal spoluzakladatelem.  
Dnes se koná v klášteře Želiv připomínka „Akce K“ – likvidace klášterů komunistickým režimem proběhla před 70lety. Hlavní dopolední program tvoří mše svatá v 10.30 a vernisáž výstavy „Nebe bylo plné hvězd.“ Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Úterý: památka sv. Kláry, panny. Pátek:… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze. Připomínáme si výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška, večerní mši svatou v katedrále v 18.00 celebruje P. Tomáš Roule. Středa: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít. Čtvrtek: svátek Proměnění Páně.… Celý příspěvek
Vracíme se plně k svátostnému životu, jak rozhodli naši biskupové na Velehradě, vracíme se tedy k liturgické praxi jako před karanténními opatřeními. Také pominuly důvody pro dispenz od nedělní účasti na slavení eucharistie. Úterý: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory… Celý příspěvek
Vracíme se plně svátostnému životu, jak rozhodli naši biskupové na Velehradě, vracíme se tedy k liturgické praxi jako před karanténními opatřeními. Také pominuly důvody pro dispenz od nedělní účasti na slavení eucharistie. Pondělí: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Poutní mše svatá v 18.00. Středa: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Pátek: památka sv. Alexia, patrona kláštera.
Vstupujeme do letního pořadu bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00; Út, Čt pouze ráno v 7.00; sobota a neděle zůstávají beze změny. S úpravou pořadu bohoslužeb souvisí i příležitost ke svátosti smíření. Pondělí: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Pátek: svátek sv.… Celý příspěvek
Středa: slavnost sv. Jana Křtitele. Neděle: vracíme se k obvyklému pořadu nedělních bohoslužeb. V pondělí 29. června 2020 vstupujeme do letního pořadu bohoslužeb. V těchto dnech připravují naši skauti a skautky letní tábory v Jižních Čechách, mysleme na ně v modlitbě, aby se vše zdárně proběhlo.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo jste pomohli s realizací Noci kostelů v naší farnosti. Bez dobrovolníků tento evangelizační projekt není možný. Pondělí: památka sv. Víta, mučedníka. Úterý: v 19.00 se koná koncert z cyklu Břevnovská nocturna, večer je nazvaný Operetní perličky, tentokráte mimořádně na nádvoří prelatury kláštera.… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Pátek: první v měsíci červnu, po večerní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k adoraci asi do 20.30. Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice. Čtvrtek 11. června 2020: slavnost Těla a Krve Páně… Celý příspěvek