Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Pátek: památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, korejských mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, evangelisty. Od soboty 21. 9. 2013 do pastorační činnosti naši farnosti přibývá Domov Elišky Purkyňové, nově postavený domov pro seniory u Patočkovy ulice… Celý příspěvek
Ještě dnes vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Odpoledne jste zváni na koncert na Bílé Hoře od 16.00. Vystoupí Duo Semplice (Lukáš Dobrodinský a Vít Homér)… Celý příspěvek
Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže. Středa: večerní mše sv. nebude Pátek: 1. v měsíci, v 16.00 výstav Nejsv. svátosti, v 18.45 požehnání a mše svatá. Do neděle 8. 9. vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti,… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Moniky. Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme. Pondělí 9. 9. v 19.00 ve Vojtěšce se koná biblická hodina.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Středa: památka sv. Pia X., papeže. Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny. Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska. Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.
Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Příští neděli zveme na Bílou Horu. Program poutního dne je následující: 11.00 mše svatá (celebruje okrskový vikář P. Josef Ptáček); 15.00 Klavírní koncert ve farní místnosti (účinkuje sr.… Celý příspěvek
Úterý: svátek Proměnění Páně. Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.   V těchto dnech je poslední možnost odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.
Pondělí: památka sv. Marty. Středa: památka sv. Ignáce, kněze. Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Pátek: první v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti od 16.00, v 17.45 je požehnání a mše svatá. Do dnešního dne je možné odevzdávat přihlášky na farní pouť… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Marie Magdalény. Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola. Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje, ještě týden je možné se hlásit. Dejme vědět… Celý příspěvek
Letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze ranní mše sv. v 7.00. Ostatní dny zůstávají beze změny, stejně tak bohoslužby na Bílé Hoře. Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Středa: památka sv. Alexia,… Celý příspěvek
Od zítřka přecházíme na letní pořad bohoslužeb, abychom i my kněží mohli čerpat dovolenou a od září opět být k dispozici. Jedná se o běžnou praxi klášterů ve velkoměstech během prázdnin. Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha