Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Středa: památka sv. Romualda, opata. V tento den bude pouze ranní mše svatá, večerní je z důvodu koncertu zrušena. Čtvrtek: památka Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Pátek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Sobota: v 10.00 v katedrále kněžské svěcení čtyř jáhnů naší arcidiecéze, mysleme na… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona katedrály. Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.
Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V úterý 4. 6. 2013 v 19.30 se uskuteční… Celý příspěvek
Dnešní slavností končí doba velikonoční. Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté. Pondělí: památka sv. Klementa Maria Hoffbauera, kněze. Sobota: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.… Celý příspěvek
Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté. Prožíváme Svatodušní novénu, každý den při večerní mši svaté se modlíme Modlitbu koncilních otců a zpíváme hymnus k Duchu svatému. Modlitba… Celý příspěvek
Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté. Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. V tento den se naše katedrála připojuje ke Světovému dni varhan u příležitosti 850.… Celý příspěvek
Minulou neděli při akci „Na světě nejsme sami“ jsme vybrali 62 641Kč. Všem, kteří Misijní neděli připravovali a sami přispěli, děkujeme. Výtěžek jde na podporu dětského domova St. Francis Home na Srí Lance. Dnes odpoledne v 15.00 na Bílé Hoře se můžeme zhlédnout… Celý příspěvek
Dnes odpoledne se uskuteční na faře v 15.00 setkání seniorů. Hostem bude náš varhaník Marek Čihař. Čeká nás povídání nejen o varhanách… Úterý: Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty. V sobotu 27. 4.… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha